ІНФОРМАЦІЯ

Договір публічної оферти. Обробка персональних даних. Політика конфіденційності. Політика повернення коштів

MBA AGENCY
MBA AGENCY
ІНФОРМАЦІЯ
Договір публічної оферти. Обробка персональних даних. Політика конфіденційності. Політика повернення коштів
Договір публічної оферти
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на навчання в рамках онлайн-курсів на сайті maksbartko.com.ua

Цей документ (далі – "Оферта") є офіційною, публічною пропозицією Компанії "MBA AGENCY" (далі – "Виконавець") укласти договір (далі – "Договір") на вказаних нижче умовах.

Під компанією "MBA AGENCY" розуміється Фізична особа-підприємець Бартко Максим Миколайович (ЄДРПОУ 3410200671). Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку.

Пропозиція до підписання договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – "Замовник"). Стосунки сторін регулюються цим договором і положеннями законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційні та консалтингові послуги в рамках програми курсів онлайн-навчання на сайті maksbartko.com.ua.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті maksbartko.com.ua є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

2.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.

2.3. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) у момент здійснення Замовником однієї з наступних дій:

(А) здійсненням дії, що свідчить про прийняття умов оферти, – оплатою послуг; або; (Б) наданням Виконавцеві підписаної заяви про приєднання до договору;

(Г) фактичним користуванням Послуги.

* Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг і користування Послугами як акцепт оферти.

2.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма навчання, а також інші умови опубліковані на сайті maksbartko.com.ua.

3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-сесій (занять), та відеоуроків.

3.3. Час проведення онлайн-сесій (занять) повідомляються Замовнику додатково, підтверджує отримання запиту на повернення email повідомленням, за адресою, що використовується при реєстрації на сайті maksbartko.com.ua.

3.4. Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті maksbartko.com.ua.

4. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

4.1. Виконавець гарантує Замовникові безумовне повернення грошових коштів в разі отримання запиту на повернення до моменту початку навчання. Замовник також може запитати повернення грошових коштів протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати навчання (далі - "період відмови"), але у будь-якому випадку, до моменту отримання доступу до третього уроку онлайн-курсу. Після отримання Замовником доступу до третього уроку (онлайн-сесії) повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється.

4.2. Якщо в період відмови Замовник скористався Послугами, Виконавець утримує з суми, що підлягає поверненню вартість фактично наданих послуг, пропорційну загальному обсягу послуг.

4.3. Для оформлення повернення, Замовник повинен зв'язатися із службою підтримки Виконавця за телефоном або email, вказаним на сайті і запитати повернення грошових коштів. Виконавець, підтверджує отримання запиту на повернення особистим повідомленням, підтверджує отримання запиту на повернення email повідомленням, за адресою, вказаною при реєстрації на сайті maksbartko.com.ua. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю: ПІБ, номер телефону і електронну адресу, вказанні при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Замовник попереджений, що якщо він не надає необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити йому у поверненні і не розглядати його звернення.

4.4. Запити на повернення, отримані після закінчення періоду відмови, Виконавцем не розглядаються, а відмова від отримання послуг розцінюється Виконавцем як порушення умов Договору. У такому випадку, сума платежу, здійсненого Замовником утримується як штраф за односторонню відмову від договору.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Сторони домовились, що послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником:

- для онлайн-сесій і консультацій – послуги вважаються наданими безпосередньо у момент закінчення проведення кожної з сесій (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);

- для послуг доступу до сервісів та інформаційних матеріалів – послуги вважаються наданими у момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до інформаційних матеріалів і сервісів (незалежно від факту відвідування Замовником онлайн-платформ або користування матеріалами).

5.2. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне. За згодою сторін, можливе складання і підписання двосторонніх Актів здачі-приймання наданих послуг (для цілей бухгалтерського і податкового обліку), шляхом обміну повідомленнями електронної пошти або оригіналами.

5.3. Термін для пред'явлення претензій до якості і обсягу наданих послуг – три (3) календарні дні, з моменту їх надання. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Замовником належним чином за якістю і обсягом, шляхом вираження мовчазної згоди. Претензії заявлені Замовником з порушенням зазначеного терміну не розглядаються.

6. СПОСІБ ОПЛАТИ

6.1. Послуги можуть бути сплачені безготівковим переказом грошових коштів на розрахунковий рахунок (карту-ключ) Виконавця або на сайті Виконавця. Інші способи оплати послуг можливі після узгодження з Виконавцем.

7. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. Вартість послуг публікується на сайті проекту за адресою maksbartko.com.ua або фіксується у виставленому рахунку на оплату (або електронному інвойсі).

7.2. Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

7.3. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник має право особисто прийняти участь в онлайн-сесіях, групах і чатах.

8.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.

8.3. Замовник зобов'язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати онлайн- сесії та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.

8.4. Замовник має право на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежене зобов'язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для яких- небудь комерційних цілей , що надаються в межах навчання, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право у будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

8.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

8.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право:

а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти еmail і SMS;

в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем;

г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Замовник зобов'язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання послуг з метою ведення аналогічної діяльності у сфері бізнес-консалтингу протягом трьох років з дати початку навчання (дати проведення першої сесії).

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець зобов'язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.

9.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення онлайн-сесій, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту за адресою maksbartko.com.ua.

9.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в онлайн-сесіях, участі в facebook-групі, чатах, у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця).

9.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщенні на сайті.

9.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов'язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

10.2. Виконавець несе відповідальність за:

✓ порушення Умов і порядку надання послуг; порушення термінів надання послуг;

✓ надання Послуг неналежної якості;

10.3. Виконавець не несе відповідальність за:

✓ неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;

✓ порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг;

✓ неможливість проведення онлайн-сесій зважаючи на порушення зобов'язань місцями розміщення;

✓ втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

✓ які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

10.4. Замовник несе відповідальність за:

✓ використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;

✓ використання матеріалів, які розміщенні на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;

✓ порушення умов використання послуг;

✓ порушення умов платежу;

✓ втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

10.5 Обмеження відповідальності Виконавця:

✓ сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або наданою з порушенням термінів;

✓ в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.

10.6. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

✓ Замовник може бути усунений від участі, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

✓ Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

✓ Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

10.7 У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які сталі відомі Замовникові в процесі отримання послуг з договору) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері бізнес-консалтингу, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

12. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

12.1 Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


13.1. Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми, які стали відомі Замовнику в межах курсів навчання, є об'єктами інтелектуальної власності. Всі права на інформаційні матеріали, що надаються, в цілому та на окремі його елементи належать Виконавцю, матеріали надаються Замовнику на умовах обмеженої ліцензії.

13.2. Замовник має право на свій розсуд використовувати отриманні інформаційні матеріали , їх використання обмежено зобов'язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, які надаються в межах навчання, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право в будь-який час відмовитись від використання наданих матеріалів.

14. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

14.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.

14.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:

A. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

B. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

C. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором.

D. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит.

E. Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам.

F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала.

G. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

15.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

15.3. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому.

15.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

15.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

15.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ)

Фізична особа-підприємець Бартко М. М.
Код за ЄДРПОУ: 3410200671
Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 336677
Р/р: 26008052528050 76 000
м. Івано-Франківськ вул. Целевича 10/107
e-mail: maksbartko.architect@gmail.com

Обробка персональних даних
Цим документом я висловлюю свою згоду на здійснення Виконавцем з усіма персональними даними, вказаними мною під час реєстрації таких дій: збір, накопичення, реєстрація, зберігання, змінення, оновлення, використання і розширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення (далі – Обробка).

Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем на паперовому і/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої і неавтоматизованої.

Метою збору і обробки персональних даних є організація Виконавцем направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги і рекламні акції, знижки, інші дії, у межах своєї діяльності, а також здійснення Виконавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг.

Я погоджуюсь з тим, що Виконавець може передавати мої персональні дані третім особам, якщо таке передання необхідне для виконання Виконавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг, а також при обробці персональних даних.

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також зобов'язуюсь дотримуватись всіх правил та публічних угод на веб-сайті maksbartko.com.ua.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в дані правила, Політику конфіденційності та Угоди користувача на свій розсуд.
Політика конфіденційності
Ця політика конфіденційності діє для всього Веб-сайту maksbartko.com.ua (далі у тексті – Сайт).


Яку ми збираємо інформацію і як її використовуємо.

Нам можуть знадобитися такі дані:

· При заповненні даних на Сайті користувач вказує прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, контактний телефон і дає згоду на використання вказаної інформації, її обробку і зберігання Виконавцем. Ми використовуємо цю інформацію для виконання своїх зобов'язань перед Замовником.

· Не вважається порушенням зобов'язань розголошення вказаної інформації про користувача відповідно до обґрунтованих і застосовуваних вимог закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання угод, що укладаються, і прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг, а також з метою реклами. Згода Замовника висловлюється у зазначенні ним інформації у відповідних полях при реєстрації. Сайт не несе відповідальності за дані, надані Замовником на Сайті у загальнодоступній формі.

· Файли cookie – коли ви заходите на наш Сайт, ми надсилаємо один або декілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищити якість послуг, що надаються Виконавцем: зберігати налаштування користувача, відстежувати характерні для користувача тенденції, наприклад, найпопулярніші сторінки. Виконавець, як власник Сайту, також використовує файли cookie з метою реклами, а також здійснює їх передачу, зокрема й транскордонну, щоб керувати оголошеннями на сайтах в усьому Інтернеті.

· Інформація про відвідування – при доступі до нашого Сайту через браузер, додаток або за допомогою будь-якого іншого програмного забезпечення наші сервери автоматично записують і передають певну інформацію з метою виконання угод, що укладаються. Журнали сервера можуть містити таку інформацію: IP-адреси, тип і мова браузера, дата і час запиту, а також один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити ваш браузер чи акаунт.

· Повідомлення користувача – коли ви надсилаєте нам повідомлення (електронною поштою або іншим засобом), ми можемо зберігати ці повідомлення для обробки запитів, відповідей на питання і майбутнього удосконалення нашої служби клієнтської підтримки. При надсиланні або отриманні SMS ми можемо збирати і зберігати таку інформацію: номер телефону, назву оператора зв'язку, зміст повідомлення, дату і час передачі. Для зв'язку з вами з питань нашої роботи може використовуватися ваша адреса електронної пошти і номер контактного телефону.

· Програмне забезпечення, розроблене третіми особами, яке може використовуватись на Сайті, збирає і обробляє інформацію відповідно до власної політики конфіденційності.

· Інші сайти – ця політика конфіденційності застосовувана тільки до Сайту. Ми не контролюємо сайти, які використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту. Ці сайти можуть розміщувати на ваш комп'ютер власні файли cookie, збирати дані або запитувати у вас особисту інформацію.

Розсилки та інформаційні повідомлення:


· Під час заповнення форми на Сайті ви даєте згоду на отримання від нас розсилок рекламно-інформаційного характеру. Вказані розсилки містять інформацію про майбутні акції, розіграші та інші заходи Сайту.


· Ви можете відписатись від розсилки у будь-який момент. Для цього потрібно перейти за відповідним посиланням у листі або написати в службу підтримки.

· Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу і/або короткого повідомлення (sms) на номер телефону, вказані вами під час реєстрації або створення замовлення. Рекламно-інформаційні матеріали можуть бути надані у вигляді паперово-поліграфічної та сувенірної продукції, вкладені до замовлень клієнтів і доставлені на вказану поштову адресу у вигляді листів і посилок.

Окрім цього, інформація, яку ми збираємо, може бути використана з такою метою:

· Постачання, підтримка, забезпечення захисту і вдосконалення нашого Сайту;

· Розробка нових служб;

· Захист прав, власності Виконавця і наших користувачів.

Перед використанням інформації з іншою метою, що буде зазначено при її зборі, ми попросимо у Вас дозвіл на таке використання. Продавець обробляє особисту інформацію на своїх серверах у різних країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

Можливості вибору

У людей різні погляди на конфіденційність. Кожен користувач усвідомлено приймає рішення щодо надання права Виконавця на повне використання своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Кожен користувач може:

· Заборонити в браузері прийом усіх файлів cookie або налаштувати сповіщення про ці дані. Просимо взяти до уваги, що без файлів cookie деякі служби Виконавця можуть працювати не цілком коректно.

Надання доступу до інформації

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, які не пов'язані з діяльністю Виконавця, окрім випадків коли:

· Замовник надав право Продавцю на повне використання своїх персональних даних.

· Для обробки третіми сторонами

Ми можемо надати персональні дані на обробку нашим дочірнім і афілійованим компаніям, а також іншим довіреним організаціям і особам відповідно до наших інструкцій, політики конфіденційності та інших вимог безпеки.

· На вимогу законодавства

Виконавець дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає доступ до зазначеної користувачами інформації на Сайті, зберігає, використовує, розголошує зазначену інформацію тільки у випадках, передбачених законодавством. Зокрема: на запити державних органів, у рамках судового процесу або розслідування, з метою запобігання шахрайству, порушення закону, а також з метою безпеки і захисту прав Виконавця.

Захист інформації


Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб вберегти Виконавця і наших користувачів від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття або знищення даних, які зберігаються у нас. До цих заходів належать, зокрема:

· використання SSL-шифрування в роботі наших служб;

· постійна перевірка і вдосконалення процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включно із заходами забезпечення фізичної безпеки;

· надання доступу до особистої інформації тільки тим співробітникам, підрядникам і агентам Виконавця, яким необхідно володіти цією інформацією для здійснення виконуваних від імені Виконавця операцій. Невиконання цими особами договірних зобов'язань з дотримання конфіденційності веде до санкцій, включно зі звільненням і кримінальним переслідуванням.

Доступ до особистої інформації і її оновлення

· Ми можемо відхиляти багаторазово повторювані заявки, а також запити, які вимагають масштабних технічних робіт (наприклад, створити нову систему або значно змінити існуючу), які піддають ризику конфіденційність інших користувачів, а також ті, які містять даремні пропозиції (наприклад, обробити інформацію на резервних копіях).

· У всіх випадках, коли ми надаємо доступ до інформації і можливість вносити в неї виправлення, ми робимо це безкоштовно, якщо тільки це не потребує від нас значних зусиль.

· У зв'язку з особливостями роботи певних служб, після видалення з активних серверів інформація може зберігатися протягом обмеженого терміну в наших системах резервного копіювання до того часу, поки не буде остаточно видалена.

Дотримання вимог


· Виконавець дотримується прийнятих в Україні принципів конфіденційності щодо повідомлення, вибору, передання, безпеки, цілісності даних і доступу до них.

· Ми регулярно перевіряємо дотримання цієї політики конфіденційності.

· Якщо ми отримали офіційну скаргу в письмовій формі, вважаємо своїм обов'язком зв'язатися з користувачем, який надіслав скаргу, щодо його претензій і вирішити питання або усунути проблему в найкоротший термін.

Зміна цієї політики конфіденційності

Час від часу наша політика конфіденційності може змінюватись. Однак ми не маємо наміру і не будемо обмежувати права користувачів без їх вочевидь вираженої згоди. Усі оновлення політики конфіденційності відображаються на цій сторінці. Якщо зміни будуть значними, ми повідомимо вас електронною поштою.
Політика повернення коштів
Сторона виконавця робить все можливе, щоб надані сервіс, послуги та досвід співпраці зі стороною Замовника були приємним, і розробили максимально просту і зручну процедуру повернення коштів. Ми сподіваємося на повне задоволення від співробітництва. Політика повернення – елемент сервісу Виконавця.

Для оформлення повернення потрібно зробити лише один крок. У разі, якщо Замовник має конструктивні причини та бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу maksbartko.architect@gmail.com. Після розгляду та погодження запиту адміністраторами веб-сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника, а також здійснюється повернення коштів на карту фізичної особи Замовника протягом трьох робочих днів.
Made on
Tilda